Våra styrdokument

Våra styrdokument.

 

Vår förskola arbetar efter läroplanen Lpfö98 rev.16 som anger mål och riktlinjer för verksamheten, Skollagen, FN:s barnkonvention, Socialtjänstlagen och vår egen lokala arbetsplan.

Grundläggande för all verksamhet är att alla ska känna sig trygga, ha arbetsglädje och lust att lära och utvecklas samt kunna påverka.

footer-tecknadmörkbrun2