Allmänt

Välkommen till Gyatrollets Förskola!

 

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är indelad i tre avdelningar, två för barn 1-5 år och en naturförskola för barn 3-5 år.

Genom glädje, trygghet och lärande bygger vi hela vår verksamhet.
“Det ska vara roligt för oss alla att gå till vår förskola!”

footer-tecknadmörkbrun2