Vår Verksamhet

Gyatrollets Förskola

Förskolan drivs som ett aktiebolag.
Styrelsen består av; Anette Smith, Auli Nilsson och Eva Larsson.

Vår förskola har bedrivit barnomsorg sedan den 1 januari 1998. Vi har 40 barn, i åldrarna 1-5 år, fördelade på två avdelningar; Trollebo och Ormbo.
Det finns en stor öppenhet mellan avdelningarna.
Vi har 3 heltidstjänster per avdelning med pedagogiskt utbildad personal, två förskollärare och en barnskötare.

Måndagen den 2 april 2007 fick vi vår efterlängtade naturförskola. De har 14 barn, i åldrarna 3-5 år. Deras avdelning heter; Utetrollen.
Tidiga morgnar och sena kvällar befinner de sig inne på vår förskola, annars är de ute. De har tillgång till lekhallen på Gyatrollet vid kallt eller riktigt ”dåligt” väder
Vi har 1 heltidstjänst, förskollärare + en 88 % tjänst, barnskötare, som är anställda på utetrollen.

Hösten 2022 förändrades barngrupperna tillfället med tanke på hur ålderssammansättningen såg ut. Inneavdelningarna Ormbo & Trollebo har barn i åldrarna 1-3 år, busynglarna en 4-åringsgrupp och buspaddan som är vår 5-års grupp.
De här fyra grupperna kommer vidare att delas till mindre grupper för att kunna uppnå Skolverkets rekommendationer. Våra fyra- & femåringar kommer vissa dagar arbeta tillsammans.

Personalfrånvaron hos oss är liten och det leder till en trygg och stabil personalgrupp för barnen.

Barnen serveras frukost, lunch och mellanmål samt frukt på förmiddagen och eftermiddagen.
All mat tillagas på vår förskola.

divider

Föräldrasamverkan:
Föräldrakontakten anser vi vara en av hörnstenarna i verksamheten. I det dagliga arbetet betyder det en nära kontakt och att föräldrarna informeras dagligen, via vår förskoleappen eller mail.

 • Vi har ett uppföljningssamtal ca 2 månader efter inskolningen.
 • Föräldramöte i September.
 • Luciafirande.
 • Ev. någon föreläsare. Föräldrar får gärna önska.
 • Under vårterminen har vi utvecklingssamtal för barnen. Pedagogernas observationer ligger till grund för samtalet.
  Finns det önskemål om fler samtal, så går det bra.
 • Vi har höst- och vårstädardag. Då blir det fint i vår trädgård.
 • Kafé, har vi några gånger/termin. Alla hälsas välkomna in för att fika tillsammans.
 • En enkät lämnas ut varje vår, där föräldrarna får utvärdera året som gått och denna diskuteras sedan vid föräldramötet.
 • Sommarfest.
 • Alla föräldrar som vill får givetvis vara hos oss någon dag!
divider

Under sommaren och eventuellt julen samarbetar vi med andra privata förskolor:
På sommaren är vi tillsammans ca 3-4 veckor, och möjligen någon vecka under julen.
Det finns naturligtvis personal med från oss under tiden när våra barn är där.

footer-tecknadmörkbrun2