Busynglarna

Busynglarna

De näst äldsta barnen som går hos oss, går på Busynglarna och här har vi en fyraårsverksamhet där vi fokuserar på självständighet, delaktighet och nyfikenhet för lärande. Vi är en uteavdelning som utforskar vårt närområde tillsammans med barnen lika mycket som vi är på gården eller åker i väg på utflykter. Vi stärker barnens motorik, nyfikenhet och intresse genom att använda oss av utomhuspedagogik.

Vi arbetar kontinuerligt utifrån läroplanen för förskolan och skapar en stimulerande miljö och ett arbetsklimat som för barnens utveckling och lärande framåt.
I vårt arbete är barnens intresse huvudfokus.

Busynglarna blir “smutsigare”, men friskare och starkare!
footer-tecknadmörkbrun2