Handlingsplaner

HANDLINGSPLANER.

Det är alltid bra att vara beredd på det oväntade och det som inte skall hända. Med handlingsplaner får personalen ett stöd i sitt agerande då krisartade situationer inträffar. Det är inte möjligt att beskriva precis allt som kan hända men med handlingsplaner som beskriver några händelser och situationer kan man utifrån detta agera självständigt vid vilken situation som helst.

Syftet med handlingsplanerna är att:

  • Föräldrar skall veta att det finns rutiner för hur förskolan handlar vid olika situationer.
  • Vid aktiviteter där verksamheten lämnar förskolan finns rutiner för att garantera barnens säkerhet.
  • Om något allvarligt händer så finns rutiner för hur personalen skall agera för att hjälpa drabbade och få icke drabbade i säkerhet.
  • Personalen skall vara trygg i att det finns rutiner för hur man skall agera inför aktiviteter och då något oförutsett inträffar.
  • Ge handlingskraft och initiativförmåga när oväntade händelser inträffar.

Nyanställda skall informeras om innehållet i förskolans alla handlingsplaner.

Det åligger samtliga anställda som deltar i verksamheten att följa handlingsplanerna.

Alla handlingsplaner skall revideras inför varje termin.
Ansvarig för att handlingsplanerna genomförs och uppdateras är rektorn, Anette Smith.

footer-tecknadmörkbrun2