Arbetsplan

Vår arbetsplan 2017/2018

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Här kan du ladda ner vår arbetsplan;

Arbetsplan 2017/2018

 

footer-tecknadmörkbrun2