Arbetsplan

Vår arbetsplan 2023/2024


Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Här kan du ladda ner vår arbetsplan;

Arbetsplan 2023/24

footer-tecknadmörkbrun2