Pedagogik

Genom glädje, trygghet och lärande bygger vi vår verksamhet. ”Det ska vara roligt för oss alla att gå till vår förskola”.

 

Vi skall i arbetet med barnen utgå ifrån att: Barn ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Varje barn möts med respekt, empati, hänsyn och lyhördhet. De ska utveckla självständighet, delaktighet och få inflytande. Barnen ska få lära sig att ta ansvar och stå för sina handlingar. Genom lek skall barnen få uppleva lustfylldhet, nyfikenhet och lärande. Vi skall tillgodose varje enskilt barns behov. Vi ska verka för att föräldrarna skall känna sig delaktiga i vårt arbete.

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden.

 

 

Vi diskuterar gemensamt vad våra värdeord står för samt hur vi kan koppla dem till både läroplanen och verksamheten. Det demokratiska tänkandet skall både kännas och synas på vår förskola. Vi vill att barnen ska mötas av vuxna som respekterar deras åsikter och tankar.

Tillsammans lyfter vi fram barnen idéer för att skapa mångfald i det demokratiska tänkandet.

 

footer-tecknadmörkbrun2