Om ett barn försvinner

Om ett barn försvinner från förskolan.

 

Förskolans personal har alltid uppsikt och ansvar då man är ute på gården. Grindarna måste alltid kontrolleras att de är stängda. Föräldrarna ska alltid öppna och stänga grindarna. Detta med tanke på att barnen inte ska lära sig våra lås. Föräldrar och kringboende skall uppmanas att alltid stänga grindarna efter sig.

Kartläggning:
Vad är klockan? Allergier eller dylikt? Vem var barnet med? Hur var barnet klätt? Vart kan barnet ha gått? Hem? Till släktingar? Har barnet uttryckt att något varit på gång? När såg man barnet senast?

• En personal samlar ihop barnen, övriga letar.
• Alla utrymmen, inne och ute, genomsöks noggrant och prioritera farliga platser.
• En personal ansvarar för att larma, informera och dokumentera.
• Förskolechefen, Anette Smith, meddelas omgående.
• Kontakta det försvunna barnets föräldrar inom 15 minuter.
Föräldrarna informeras alltid även om barnet hittades snabbt.
• Kontakta polis på 116 000 inom 15 minuter.

Om ett barn försvinner i skogen eller på utflykt.

 

Kartläggning:
Vad är klockan? Allergier eller dylikt? Vem var barnet med? Hur var barnet klätt? Vart kan barnet ha gått? Hem? Till släktingar? Har barnet uttryckt att något varit på gång? När såg man barnet senast?

• En personal samlar ihop barnen, övriga letar.
• Alla utrymmen genomsöks noggrant och prioritera farliga platser.
• Informera förskolechef.
• Viktigt att veta var man har sökt för att kunna informera polisen.
• Markera platsen där barnet sågs senast.
• Tänk efter vilken tidpunkt barnets sågs senast.
• En personal larmar på 116 000 och kontaktar förälder.
• En personal ansvarar för kontakten med polisen.

Viktiga åtgärder

• Att ha aktuella telefonlistor.
• Att ha nytagna kort på barnen.
• Att lära barnen vad de ska göra om de går vilse.
• Att vid behov använda västar.
• Bevaka så att pressen inte når barnen

Behåll lugnet     
• Skapa överblick
• Prioritera
• Fatta beslut
• Tänk framåt

Skydda inblandade för
• Publik
• Starka intryck

Informera
• Tidigt
• Riktigt
• Taktfullt

Hur uppträder jag bäst vid en krissituation?

Inge säkerhet/trygghet, genom att vara tydlig. Var en god lyssnare. OBS! Även kroppsspråket.

Tänk på att i första hand trösta!

– LARMA HELLRE EN GÅNG FÖR MYCKET ÄN EN GÅNG FÖR LITE!

 

Ansvarig för informationen och alla frågor som har samband med försvinnandet hänvisas till förskolechefen, Anette Smith.

footer-tecknadmörkbrun2