Buspaddorna

Buspaddorna

De äldsta barnen går hos oss på buspaddorna och här har vi en femårsverksamhet som är skolförberedande och där barnens inflytande är lika viktigt som deras intresse. Vi är en uteavdelning som utforskar vårt närområde tillsammans med barnen lika mycket som vi är på gården eller åker i väg på utflykter. Vi stärker barnens motorik, nyfikenhet och intresse genom att använda oss av utomhuspedagogik.

Vi arbetar kontinuerligt utifrån läroplanen för förskolan och skapar en stimulerande miljö och ett arbetsklimat som för barnens utveckling och lärande framåt.
I vårt arbete är barnens intresse huvudfokus.

Buspaddorna blir “smutsigare”, men friskare och starkare!
footer-tecknadmörkbrun2