Trollebo

Trollebo

Trollebo är en avdelning som erbjuder omsorg och undervisning för barn mellan åldrarna 1-3. Vi låter barnens intressen styra undervisningen och arbetar kontinuerligt utifrån läroplanen för förskolan.

Vi utformar även miljön baserat på barnens intressen som även ska syfta till att utmana och stimulera samt bjuda in till lek, omsorg och undervisning. Vi värderar även ett tillåtande och öppet klimat för att ge barnen förutsättningar att driva sin utveckling och lärande framåt. Normer och värde är även något som vi ständigt inkluderar i våran miljö och jobbar alltid utifrån individen för att skapa trygghet och självkänsla. Vi anser att kommunikation är det viktigaste verktyget och ger därför språkutvecklingen ett stort utrymme där vi inkluderar likaväl den verbala som den kroppsliga kommunikationen samt bildstöd och Takk-tecken.

Vi ser varje möte mellan barn, pedagoger och föräldrar som en möjlighet till lärande.
footer-tecknadmörkbrun2