Trollebo

Trollebo

I vårt arbete är barnens intressen huvudfokus. En gång i månaden har vi barn råd för att fånga upp barnens intresseområde och sedan införliva dem i våra temaområden.

Vi arbetar kontinuerligt utifrån läroplanen för förskolan och skapar en stimulerande miljö och ett arbetsklimat som för barnens utveckling och lärande framåt. Vi strävar efter att skapa en vi-känsla i gruppen, så att alla känner trygghet och tillhörighet. Vi anser att kommunikation är det viktigaste verktyget och ger därför språkutveckling ett stort utrymme.

Vi ser varje möte mellan barn, pedagoger och föräldrar som en möjlighet till lärande.

footer-tecknadmörkbrun2