En dag på Gya!

Så här kan en dag se ut hos oss

endag2

Våra Traditioner:

 • Alla hjärtans dag.
 • Påsklunch för barn/föräldrar.
 • Vårstädardag tillsammans med föräldrarna och barnen.
 • Sommarfest ute i vår trädgård med barn, föräldrar, mor- och farföräldrar. Vi avslutar med vår sommarmarknad.
 • Nationaldagen, svenska flaggansdag, firar vi på vår gård.
 • Midsommarfirande tillsammans med barnen i vår trädgård.
 • Höststädardag tillsammans med föräldrarna och barnen.
 • Kanelbullens dag med drop in fika.
 • Mårten Gås.
 • Luciafest med luciatåg för barn, föräldrar, mor- och farföräldrar. Vi avslutar med Gyatrollets julmarknad.
 • Jullunch för barn/föräldrar.
 • Varje månad har vi månadskalas. Alla barn som fyller år den månaden firas stort.

I läroplanen för förskolan (Lpfö-98 rev.2016) står det skrivet att;
“Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.”

footer-tecknadmörkbrun2