Inskolning på Gya

Inskolning på Gyatrollets förkola.

 

Under inskolningen läggs grunden till ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och hemmet.

Inskolningen är viktig för att barnet och att du som förälder skall bli bekanta med förskolans lokaler och rutiner samt lära känna personal och barn. När du tackat ja till en plats hos oss tar din blivande mentor/pedagog kontakt med er för att göra upp om inskolningen. När det är höstintagning har vi alltid en träff för de nya barnen i juni månad. Då får de nya barnen/föräldrarna se sig omkring, sjunga och fika tillsammans med sina nya kompisar.

titut

När inskolningen startar har vi oftast ett hembesök, ca 1 timme, där vi kan ställa frågor till varandra och du kan berätta om ditt barn exempelvis vad barnet tycker om att göra, favoritmat och rutiner vid vila. Detta gör även att ert barn får en bra kontakt med vår pedagog.
För 1-3 åringar: räkna med 1 vecka då du är med på förskolan samt att vara tillgänglig minst en vecka till då barnet har kortare tider.
För 4-5 åringar: 1 vecka där du går ifrån i slutet av veckan.
Observera att det är mycket individuellt, inskolningen kan gå snabbare men också ta längre tid! Under inskolningstiden kommer du att få muntlig och skriftlig information av personalen. En del papper ska fyllas i och lämnas till förskolan. Det är ju viktigt att vi vet var vi kan nå dig under dagen samt vilka tider du lämnar och hämtar ditt barn.

 några tips4
 

Vi ser fram emot att lära känna ert barn och er som föräldrar!

 

footer-tecknadmörkbrun2