Avgifter

Avgifter i förskoleverksamheten

  • Barn 1 3% av inkomsten dock högst 1645:-/månad
  • Barn 2 2% av inkomsten dock högst 1097:-/månad
  • Barn 3 1% av inkomsten dock högst 548:-/månad
  • Barn 4 ingen avgift

preschool-children-playing-clip-art-i4

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet d.v.s. det yngsta barnet räknas som det första.
Fortfarande gäller att man bara får lämna den tid man arbetar eller studerar + restid.

Gäller från den 1 januari 2023.

Avgifter för allmän förskola:

  • Barn 1 2% av inkomsten dock högst 1280:-/månad
  • Barn 2 1% av inkomsten dock högst 731:-/månad
  • Barn 3 1% av inkomsten dock högst 548:-/månad
  • Barn 4 ingen avgift

525 timmar på ett läsår är avgiftsfritt (15 tim./vecka). Detta blir omräknat ca 35 veckor. Allmän förskola gäller från den 1 september det år man fyller 3 år.

Gäller fr.o.m. den 1 januari 2023.

Föräldralediga barn.

Barn till föräldralediga föräldrar får rättighet att behålla sina platser under föräldrars ledighet/arbetslöshet: 15-22 tim./vecka.

Kostnad: 15 tim./vecka 525 timmar på ett läsår är avgiftsfritt för barn i allmän förskola. Det finns även möjlighet till 22 tim./vecka för en kostnad av max 1097:- /mån för barn mellan 1-3 år, samt 1645 :- /mån för barn mellan 1-2 år.

Dessa timmars förläggning beslutas helt och hållet av förskolan, det kan bli f.m. någon dag och e.m. någon dag. Detta är helt beroende på förskolans verksamhet och de andra barnens vistelsetider.

När man vill återgå till ordinarie plats är det upp till förskolan att bedöma när den möjligheten finns.

Gäller från den 1 januari 2023.

footer-tecknadmörkbrun2