Utetrollen

Utetrollen

Vi är en uteavdelning som inte har någon tillrättalagd lekplats, utan uppmanar barnens egen kreativitet och förmåga att skapa nya lekar. Genom att vistas i naturen bland skog och strand stärker vi barnens motorik.

Vi arbetar kontinuerligt utifrån läroplanen för förskolan och skapar en stimulerande miljö och ett arbetsklimat som för barnens utveckling och lärande framåt.
I vårt arbete är barnens intresse huvudfokus.

Utetrollens barn blir “smutsigare”, men friskare och starkare!

footer-tecknadmörkbrun2