Ladli från Indien

Vår förskola hjälper organisationen Ladli från Indien!

 

indien2

ladli1

Ladli drivs uteslutande på donationer och utländska individer.

Det finns ca. 100 000 gatubarn i Jaipur, och Ladli hjälper ca. 4 000 av dessa. Det bor ca. 150 på centret. De andra bor runt om i Jaipur. De barnen som inte bor här åker man runt till och hjälper på olika sätt. Barnen får t.ex. mat en gång per dag och man åker också runt med en s.k. hygienbuss där barnen får lära sig att sköta sin hygien, samt möjligheter till rent vatten. Runt om i Jaipur pågår det också dagligen undervisning några timmar per dag… Detta är för barn som Ladli ansvarar för. Annars är barnens alternativ tiggeri, barnarbete eller till och med prostitution!

För de som bor på centret är det vanligen undervisning på fm. och på em. är det lärlingsarbete.

 

Flickorna får naturligtviladli3s mat, hälsokontroller och rådgivning här.
Ladli ger barnen en utbildning och en plats där känslomässiga trauman och fattigdom på något sätt kan bli botad.
Flickorna har varit med om många hemska upplevelser….utkastade av föräldrarna, övergrepp osv.
Det finns vanligtvis även en eller två utländska volontärer. De hjälper till med undervisningen eller så leker med barnen. För de som bor på centret är det vanligen undervisning på f.m. och på e.m. är det lärlingsarbete.

 

Omkring 60 flickor deltar i lärlingsarbetet.

Flickorna får lära sig olika lokala tekniker av utbildad personal: smycken, kort, bokmärken, härliga små väskor….m.m. Alla Ladli barn får betalt oavsett deras förmåga. De barn som bor i Ladli, deras pengar betalas till bankkonton som öppnats i deras namn. Med hjälp av dessa pengar har de möjlighet till att starta en egen verksamhet när de har slutat på Ladli, eller kanske de får en anställning…. Nu när de har lärt sig ett yrke och ett handarbete.

ladli2 ladli5

De barn som lever på gatan och arbetar för Ladli betalas kontant.
Detta hjälper de fattiga familjerna, och uppmuntrar föräldrarna att låta sina barn komma till Ladli, för att inte istället arbeta eller tigga.

– Viktigast för Ladli är dock att vinna förtroende, hopp och självkänsla för dessa flickor!


Vi på Gyatrollet kommer att ha olika sorters insamlingar till flickorna.
Vi kommer att sälja deras härliga arbeten.
Vissa dagar kommer vi ha insamlingar i form av drop in fika….m.m.
Våra pengar kommer också oavkortat att gå direkt till Ladli.
Vi behöver inte betala några “mellanhänder”, innan pengarna kommer dit.

Ladli betyder: “Loving girl”.

ladli4

 

footer-tecknadmörkbrun2