Våra styrdokument

Våra styrdokument.

Vår förskola arbetar efter läroplanen Lpfö98 som anger mål och riktlinjer för verksamheten, Skollagen, FN:s barnkonvention, Socialtjänstlagen och vår egen lokala arbetsplan (vår nya arbetsplan utarbetas hösten-16).

Grundläggande för all verksamhet är att alla ska känna sig trygga, ha arbetsglädje och lust att lära och utvecklas samt kunna påverka.

footer-tecknadmörkbrun2